OTSI
Uudised
Näitused
Muuseumitunnid
Kogud
Teenused
Kontaktandmed
Lugemisvara
Väljaanded
Muuseumipood
Ametlik teave
Teised kohad
Tagasiside
Uudiskiri
In English


» Avaleht » Näitused » Püsinäitus  
Ordulinnuse kapiteelid
Viimati muudetud: 09-09-2009

Lõviosa Viljandi ordulinnuse kapiteelidest ja nende fragmentidest tulid päevavalgele 1878-1879. a. korraldatud arheoloogiliste kaevamiste, lisa on tulnud ka aastatel 2000-2001.

Stiililiselt kuuluvad need varagooti e. romaani-gooti üleminekuperioodi. Kõige ohtramalt on raidkivide seas korintose kapiteelidest lähtunud gooti karikkapiteeli erikuju – pungkapiteele, mis Euroopas said laiema leviku 13. sajandi I poolel. Varaseimat neist on dateeritud vähemalt aastasse 1240. Tugevate romaani mõjudega pungkapiteele iseloomustab pungdetailide tugev seotus massiga samuti ka sümmeetriataotlus, kuiv stiliseeriv laad ning kordamine. Siiski on romaanipäraste abstraktsete pungade kõrval otsitud juba ka uusi vormivariante ning püütud kujutada eriliigilisi taimi. Pungkapiteelide eeskujud pärinevad esmajoones Vestfaali dekoratiivsest raidskulptuurist, Viljandisse jõudis see tüüp lihtsustatud kujul, tõenäoliselt Riia kaudu tulnud meistrite vahendusel. Selliste kapiteelide kõrval võib näha ka hoopis teistsuguse vormikõnega raidkive, mida iseloomustab gooti stiilile omane realistlik ja looduslähedane käsitlusviis. Eriti iseloomulik on suur kapiteel, mille blokk on ümbritsetud viinapuuokstest. Siin muutub olematuks romaani kapiteelidele iseloomulik seotus massiga – viinapuuoksad on asetatud tüvele ilma orgaanilise seoseta. Romaanipärane piltlik kujutlus kapiteeli tugifunktsioonist on siin kadunud. Ajaliselt kuuluvad need 14. sajandi algusesse. Kolmanda rühma kapiteelidest moodustavad raidkivid inim- ja loomafiguuridega, kus pinda on kasutatud mingi jätkuva tegevuse edasi andmiseks.

Materjali päritolu, milles raidkivid on valmistatud, pole tänini lõplikult selge. Kõige enam on väidetud, et kiviks on Saaremaa (Kaarma) dolomiit. Tänapäeval on asjatundjad jõudnud siiski järeldusele, et kõige tõenäolisemalt pärineb kapiteelide materjal siiski Järvamaal leiduvate paekivisortide hulgast.

Rikkalikust sisearhitektuurist annavad tunnistust ka 1999. a. suvel refektooriumi põrandat välja kaevates leitud värvilise glasuuriga kaetud ahjukahlid, mis on meie kultuuriruumis oma kalliduse tõttu küllaltki haruldased.

Vaata ka:
Viljandi ordulinnuse kapiteelid

Johan Laidoneri plats 10, 71020 Viljandi · info@muuseum.viljandimaa.ee · tel 433 3316, 433 3663, 433 3664 OK Interactive